info@penzionreva.cz
Facebook +420 774 904 325

Islámská tužka

Podle legendy na místě měl stát kostel, ale díky neshodám s poddanými se šlechta chtěla pomstít postavením islámského symbolu. Pravděpodobně to však není pravda, s nápadem prý přišel architekt Josef Hardmuth, jenž si představoval rozhlednu minaret jako ztělesnění jeho životního vynálezu, tužky.

Byl vystavěn za vlády Aloise Josefa I. z Lichtenštejna v letech 1797 - 1802. Jeho výstavba byla provázána velkými problémy kvůli založení stavby v bažinatém terénu. Proto muselo být pohyblivé podloží zpevněno 500 dubovými piloty, na kterých byla teprve stavba založena. Výška Minaretu je 59,39 m a na vrchní ochoz vede 302 schodů. Svrchu jde vidět celý lednický park, Pálava, Bílé Karpaty a při dobrém počasí prý i věž svatoštěpánského dómu ve Vídni.