info@penzionreva.cz
Facebook +420 774 904 325

Svatý Hubert

Nejmladší gotická stavba

Hubertova trojboká kaple je nejmladším dílem romantismu v Lednicko-valtickém areálu. Byla postavena v roce 1855 Janem Heidrichem podle plánů Jiřího Wingelmüllera jako goticky se tvářící stavba na počest svatého Huberta, patrona myslivců a střelců, řezníků a kožešíníků. 

Šlechtic Hubert se narodil kolem roku 655 v Akvitánii. Jako každý správný Francouz miloval víno, bujarý život a hlavně ženy. Jistou Florianu si vzal, jenže mu hned při porodu zemřela. Podle legendy pak ještě víc času věnoval bujarému lovu. Až jednou na Velký pátek spatřil jelena, kterému mezi parožím zářil zlatavý kříž. „Proč stále jen hledáš a lovíš zvěř? Je na čase, abys začal hledat Boha!“ pravil červenohnědý sudokopytník a než stačil Hubert napnout tětivu, zmizel za nejbližší jedlí.

Podivný zážitek Huberta poznamenal napořád. Nejprve našel Boha, a pak – aniž by byl použil přestrojení za jelena nebo komukoli rozmlouval hony – získal pro křesťanství většinu obyvatel Arden. Byl biskupem v Maastrichu a Lutychu, ale často vyjížděl za hranice města bydliště, aby svoje „Svá provinění naprav pokáním a smiř se s Bohem!“ šířil dál do světa. Na jedné ze zpátečních cest onemocněl zimnicí a brzy zemřel. Převzato z: lednicko-valticky-areal.cz